Eletex-Web4

BECATRON

Nauwgezette controle op het kleurproces

In 1980 zag Becatron AG het levenslicht, met als doel het bouwen van apparatuur voor onder meer de ververij. Begin jaren 90 stelden ze de eerste controllers met kleurstofcurveberekening en -weergave op een grafisch display voor, een belangrijke stap in het automatiseren van verfmachines. Met ‘Datex Liquimat’, ‘Liquimat Light’ en ‘LiquiHydro’ heeft Becatron ondertussen ook zijn eigen meetelektroden ontwikkeld, die in de textielindustrie hun nut al veelvuldig bewezen.

 

becatron.ch

Contact bij Group Eletex bv:

Dirk Benoit

T. 0477 45 75 00

dirkbenoit@eletex.be

Becatron